تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۲ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی تاجیکستان با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و زلفیه دولت‌زاده وزیرفرهنگ تاجیکستان در کوشک باغ هنر منطقه گردشگری عباس آباد برگزار شد.

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

تصاویر - هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط