تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

۰۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۱ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - هر چند در این پنج سال اقدامات زیادی برای حفاظت از این عرصه توسط متولیان انجام شده، ولی هنوز هم تصاویر نازیبایی در این بخش از شهر یزد به چشم می‌آید به گونه‌ای که بسیاری از ساکنان این بافت پویا و زندۀ تاریخی نسبت به آن گلایه دارند.

به گزارش سرویس عکس برخط نیوز به نقل از فرارو - میراث جهانیِ بافت تاریخی یزد، در سال های گذشته، با وجود بحران ها و سیاست ایران هراسی غرب، هنوز در برنامۀسفر گردشگران خارجی جای دارد؛ اما در این میان هنوز متولیان گردشگری، به یک نکته توجه چندانی نکرده اند و آن نبودِ مدیریت همراستا با جهانی شدن این شهر جهانی است.

هر چند در این پنج سال اقدامات زیادی برای حفاظت از این عرصه توسط متولیان انجام شده، ولی هنوز هم تصاویر نازیبایی در این بخش از شهر یزد به چشم می آید به گونه ای که بسیاری از ساکنان این بافت پویا و زندۀ تاریخی نسبت به آن گلایه دارند و هنوز هم مهاجرت اهالی اصیل آن به دیگر مناطق شهر به دلیل کاستی های مدیریتی این منطقه به چشم می آید.

بافت تاریخی یزد این روز ها علاوه بر چالش هایی مانند نبود مدیریت گردشگری، وجود بنا های تاریخی مجهول المالک و کثیرالمالک و خطرات ناشی از آتش سوزی و رهاسازی فاضلاب، با معضل حفظ و نگهداری از بنا های تاریخی نیز مواجه است و بعضاً صحنه هایی نازیبا را مقابل چشمان بیننده به نمایش می گذارد.

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

تصاویر - میراثی جهانی که جهانی مدیریت نمی شود!

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط