تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

۰۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۱ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از کانون اصلاح و تربیت استان تهران بازدید کردند.

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

تصاویر - داخل کانون اصلاح و تربیت تهران

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط