(فیلم) اعتراض مال باختگان بورس با پرتاب تخم مرغ به سازمان بورس
سرویس برخط پلاس - مال‌باختگان بورس با پرتاب تخم مرغ به سازمان بورس اعتراض خود را نسبت به تصمیمات این سازمان نشان دادند.

جمعی از سهامداران معترض مقابل ساختمان سازمان بورس تجمع کردند.

صبح امروز (شنبه) جمعی از سهامداران در مقابل سازمان بورس تجمع کردند. در این تجمع شعار هایی علیه سازمان بورس سر داده شد و عده ای به ساختمان این سازمان تخم مرغ پرتاب کردند.


(فیلم) اعتراض مال باختگان بورس با پرتاب تخم مرغ به سازمان بورس

(فیلم) اعتراض مال باختگان بورس با پرتاب تخم مرغ به سازمان بورس

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس برخط پلاس