ویدیو -  کد پستی به کد پستی- روایت حاج حسین یکتا از ماموریت اجتماعی امروز
سرویس برخط پلاس - ویدئو کلیپ کدپستی به کدپستی روایت حاج حسین یکتا از ماموریت اجتماعی امروز منتشر شده است.

ویدئو کلیپ کدپستی به کدپستی روایت حاج حسین یکتا از ماموریت اجتماعی امروز منتشر شده است. در ادامه این کلیپ را مشاهده می کنید.

 


 

 

منبع : خبرگزاری فارس