زینب صحافی معروف به دختر پرسپولیسی در آستانه اخراج از ترکیه  + عکس
سرویس برخط پلاس - زینب صحافی دختر پرسپولیسی با جامه مبدل مردانه برای دیدن بازی های این تیم به ورزشگاه ها می رفت.

زینب صحافی دختر پرسپولیسی که با جامه مبدل مردانه برای دیدن بازی های این تیم به ورزشگاه ها می رفت، در آستانه اخراج از ترکیه قرار گرفت.

زینب صحافی معروف به دختر پرسپولیسی در آستانه اخراج از ترکیه  + عکس

زینب صحافی دختر پرسپولیسی که با جامه مبدل مردانه برای دیدن بازی های این تیم به ورزشگاه ها می رفت و مدتی بود به ترکیه پناهنده شده بود، به همراه لیلی فرجی، اسماعیل فتاحی و محمد پوراکبری کرمانی؛ سه پناهنده ایرانی دیگر به اتهام شرکت در تجمع گروه های ترکیه علیه خروج این کشور از پیمان منع خشونت علیه زنان، در آستانه اخراج از ترکیه به ایران قرار گرفته اند.

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط نیوز
سعید ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۲
اینا هر جا باشن گند میزنن چون کلا...