سرویس برخط پلاس - صبا راد و همسرش مانی در اکران فیلم سینمایی گربه سیاه شرکت کردند. جلف بازی صبا راد در اکران فیلم گربه سیاه ...
عکس خیلی صمیمی صبا راد در اکران ویدیو  -  کرونا را نادیده گرفتند !

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا - صبا رادمتولد مجری برنامه به خانه برمی گردیم بوده است است صبا راد از سال 75 گویندگی را از  آغاز کرده و صبا راداز جمله نویسندگان رادیویی به شمار می آید صبا راد در جشنواره تولیدات مراکز استان ها به عنوان گوینده و نویسنده برترانتخاب شده است صبا رادبا راد علاوه بر مجری گری برنامه سازی نیز کرده است.

سال گذشته صبا راد و مانی رهنما از ایران مهاجرت کردند. صبا راد و مانی رهنما بارها به اینکه میخواهند بین دو کشور ایران و ترکیه در رفت و آمد باشند تاکید کردند اما گویا این زوج می خواهند اقامت خود را دائمی کنند. صبا راد و مانی رهنما سال 1396 ازدواج کردند. 

عکس خیلی صمیمی صبا راد در اکران ویدیو  -  کرونا را نادیده گرفتند !

منبع:شما نیوز

منبع : رکنا