سرویس برخط پلاس - این اراذل و اوباش در تهران دستگیر شده اند. ...
 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا - اراذل و اوباش در تهران دستگیر شده اند. این اراذل و اوباش شامل سارق و زورگیر است.  تیپ و ظاهر عجیب اراذل و اوباش دستگیر شده در تهران را ببینید. فرمانده انتظامی تهران بزرگ در دستگیری اراذل و اوباش سخن گفت. دستگیری این ارذل و اوباش توسط پلیس پیشگیری در طرح رعد اتفاق افتاده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از افزایش ۲ درصدی سرقت ها به ویژه سرقت های خرد در ۱۰ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در همین مدت ۲.۷ درصد افزایش در حوزه کشف داشته ایم.

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

 تیپ و ظاهر جالب اراذل و اوباش بازداشت شده در تهران + عکس

منبع : رکنا