سرویس برخط پلاس - کمر آریا عظیمی نژاد شکست ! این تنها تیتر مناسب برای اتفاق ناگوار براب داور عصر جدید است. ...
کمر آریا عظیمی نژاد شکست !  - عکس تکاندهنده  داور عصر جدید

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا - آریا عظیمی نژاد متولد سال 1352 است. آریا عظیمی نژاد یکی از داوران عصر جدید بود. آریا عظیمی نژاد مادرش را از دست داد. آریا عظیمی نژاد آهنگساز موسیقیدان است. آریا عظیمی نژاد در برنامه عصر جدید یکی از داوران بود.

کمر آریا عظیمی نژاد شکست !  - عکس تکاندهنده  داور عصر جدید

منبع : رکنا