سرویس برخط پلاس - رضا رشیدپور از مجریان پرحاشیه اخیرا در یک مصاحبه در شبکه‌های مجازی خواستار تعطیلی تولید خودرو توسط شرکت‌های داخلی شده است.
حمله کیهان به رضا رشیدپور -  وقتی از خودروسازان دستمزد بالا می گرفتی از تولید خودرو داخلی حمایت می کردی

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز بیتوته، جدای از اینکه این نظر درست یا غلط است، رشیدپور تا چندی قبل از مدافعان سرسخت شرکت های تولید خودروی داخلی بود! اما ظاهرا تغییر 180 درجه ای نظر وی به این دلیل است که تا چندی قبل به عنوان مجری هم در صداوسیما برنامه داشت و هم به عنوان مجری در مراسم شرکت های خودروسازی دعوت به کار می شد و قاعدتا دستمزد بالایی هم دریافت می کرد؛ به همین دلیل هم آن موقع مدافع متعصب و سرسخت محصولات این شرکت ها بود و از آنها به عنوان مظلوم یاد می کرد و انتقاد به آنها را «سرکوب هموطن متخصص» می دانست!

اما اکنون که نه در رسانه ملی برنامه دارد و نه دیگر جیبش از پول شرکت های خودروسازی پر می شود، به تعبیر خودش به سرکوب هموطن متخصص دست زده است! هنوز فراموش نکرده ایم که رشیدپور در سال های 92 و 96 که از ستاد انتخاباتی دولت وقت دستمزد می گرفت چگونه از آفتاب تابان و غوغای روحانی سخن می گفت و تأکید می کرد که اگر کلاهش هم در صداوسیما بیفتد به آنجا برنخواهد گشت، اما چیزی نگذشت که، دوباره راهی تلویزیون شد و برنامه اجرا کرد و البته منتقد دولت تدبیر شد که دیگر ناکارآمدی اش شهره خاص و عام شده بود!

حمله کیهان به رضا رشیدپور -  وقتی از خودروسازان دستمزد بالا می گرفتی از تولید خودرو داخلی حمایت می کردی