سرویس برخط پلاس - لاله مرزبان تصویری که در میبینید را در اینستاگرام خود منتشر کرده است.
خیابان گردی لاله مرزبان با دامن پلیسه و استایل فوق العاده

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز ، لاله مرزبان متولد 29 دی 1372 در تهران، بازیگر است.فارغ التحصیل لیسانس رشته حسابداری می باشد مینیک صورت و قد لاله ویژگیهای خاصی برای وی ساخته است یک خواهر بنام سها دارد، لاله از نوجوانی وارد بازیگری شده است. لاله مرزبان تصویری که در میبینید را در اینستاگرام خود منتشر کرده است.

خیابان گردی لاله مرزبان با دامن پلیسه و استایل فوق العاده