تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۷ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس برخط پلاس - هوشنگ ابتهاج، یا ه.ا.سایه شاعر معاصر ایرانی و از محبوب‌ ترین شاعران در میان جوانان و دوست‌ داران شعر است. از معروف‌ ترین آثار او می‌توان به شعرهای ارغوان و زندگی اشاره کرد.
تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

امیر هوشنگ ابتهاج در جوانی

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

سایه و همسر و فرزندش

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

ابتهاج و همسرش

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

ابتهاج و همسرش

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

آلما همسر سایه و دخترش یلدا

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

یلذا، دختر ابتهاج

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

سایه و دخترش یلدا

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

ابتهاج و خانواده اش

هوشنگ ابتهاج در محضر شهریارِ سخن

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر


تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

هوشنگ ابتهاج و استاد شفیعی کدکنی

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

هوشنگ ابتهاج و خسرو آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

سایه و شهرام ناظری

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

دوران پیری سایه

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

تورقی بر زندگی امیر هوشنگ ابتهاج به روایت تصویر

اخبار گوناگون در برخط