سرویس برخط پلاس - خوش اخلاقی و آرامش این دختر انسان را به فکر فرو می برد. ...
زیبایی این دختر حتما جذبتان خواهد کرد  -  فیلمی که دنیا را تکان داد !

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا - دختری که مشاهده می کنید با وجود معلولیتی که دارد بسیار آرام است و با گشاده رویی با اطرافیان ارتباط برقرار می کند. این دختر معلول از داشتن سر محروم است و همان طور که در فیلم مشاهده می کند موهایش را با یک کش برایش در سطحی که روی بدنش وجود دارد بسته اند. آرامش و محکم بودن را در زندگی باید از این فرد و امثال او آموخت.

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس برخط پلاس