سرویس برخط پلاس - درخواست یک گوزن سفید از محیط بان را ببیند. ...
فیلم باورنکردنی از درخواست یک گوزن سفید از محیطبان  -   نوازشم کن!

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا - یک گوزن سفید در اتفاقی نادر خود را در آغوش محیط بان قرار داد تا بتواند از نوازش او بهره ببرد.

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط