سرویس برخط پلاس - مریم معصومی تصویری از خود در اینستاگرامش به اشتراک گذاشته است.
آرایش شیک و دیزاین ناخن جذاب مریم معصومی همرو مجذوب خودش کرد

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز پایگاه خبری-تحلیلی ، مریم معصومی بازیگر زن ایرانی زاده 24 اسفند سال 1365 در شهر تهران است. او فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و همچنین عکاسی میباشد. دو خواهر دارد که هر دو متاهل هستند. دو خواهرزاده نیز دارد. دارای یک برادر متاهل و یک برادر مجرد است. با برادر بزرگتر مجرد خود خیلی صمیمی ست و مشوق اصلی او در کارهایش ایشان هستند. پدرش بازنشسته و مادرش خانه دار هستند. یک برادرش فارغ التحصیل برق و برادر دیگر دیپلمه، یک خواهرش فارغ التحصیل حسابداری و خواهر دیگرش فارغ التحصیل دستیاری دندانپزشکی هستند، مریم معصومی تصویری از خود در اینستاگرامش به اشتراک گذاشته است.

آرایش شیک و دیزاین ناخن جذاب مریم معصومی همرو مجذوب خودش کرد

تصاویری جذاب از مریم معصومی

آرایش شیک و دیزاین ناخن جذاب مریم معصومی همرو مجذوب خودش کرد

آرایش شیک و دیزاین ناخن جذاب مریم معصومی همرو مجذوب خودش کرد

اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس برخط پلاس