آیا قوه قضائیه ایران نیز می تواند قاتلان سیاهپوستان در آمریکا را تحریم کند؟
سرویس سیاسی - سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ترامپ تحریم‌های جدیدی را بر قضات کشورمان وضع کرده است؛ آیا قوه قضائیه ایران نیز می‌تواند تحریم‌های مشابهی بر قاتلان سیاهپوستان این کشور وضع کند,؟

به گزاری عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر خاطرنشان کرد: آیا قوه قضائیه ایران می تواند تحریم های قاتلان سیاهپوستان در آمریکا را تحریم کند؟

متن توییت سخنگوی شورای نگهبان به شرح ذیل است: 

در ادامه فشارها بر ایران، @realDonaldTrump [دونالد ترامپ] تحریم های جدیدی را بر قضات کشورمان وضع کرده است. آیا قوه قضائیه ایران نیز می تواند تحریم های مشابهی بر قاتلان سیاهپوستان این کشور، که در هنگام دستگیری آنها را شکنجه کرده و بدون محاکمه به قتل می رسانند، وضع کند؟

آیا قوه قضائیه ایران نیز می تواند قاتلان سیاهپوستان در آمریکا را تحریم کند؟

 

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط نیوز