امضاء تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و موسسه مطالعات و مدیریت جمعیت
سرویس سیاسی - در راستای اجرای مأموریت و وظایف و تأمین اهداف مصوب ابلاغی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و ضرورت مشارکت راهبردی و تسهیل در بهره گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشی مشترک، تفاهم نامه ای مابین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و مؤسسۀ مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منعقد شد.

این تفاهمنامه با هدف هم افزایی در پیشبرد مأموریت ها و وظایف علمی پژوهشی و ارتقاء بهره وری و بهره برداری علمی و پژوهشی از طریق به اشتراک گذاری تجارب و دستاوردها و همچنین برقراری تعامل و همکاری پژوهشی مؤثر در حوزه های تخصصی تنظیم و به امضاء مسئولین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و از سوی دیگر موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور رسید.

در این تفاهم نامه ۷ موضوع و محور مورد توافق در حوزه موضوعات پژوهشی و بهره گیری از بانک های اطلاعاتی مشترک و بهره گیری از سرمایه انسانی علمی و پژوهشی و همچنین تولید آثار علمی و پژوهشی و همکاری در فرآیندهای علمی و پژوهشی گنجانده شده است.

طی این نشست سرلشکر پاسدار صفوی، رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و رسول صادقی رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور به بیان دیدگاه های خودر در حوزه پژوهش و زمینه های همکاری مشترک پرداختند.

منبع : خبرگزاری ایسنا