روایت «العربیه» از محتوای پیش نویس قطعنامه تروئیکای اروپایی بر علیه ایران
سرویس سیاسی - روایت «العربیه» از محتوای پیش‌نویس قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران

شبکه «العربیه» امروز (چهارشنبه) بخش هایی از پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی ارائه شده توسط تروئیکای اروپایی به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را منتشر کرد.

بر این اساس، در پیش نویس قطعنامه سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس آمده است: «ما عمیقاً از اینکه ایران قصد دارد فعالیت های بازرسی [آژانس اتمی] را متوقف کند، نگران هستیم. بازرسی از تأسیسات [اتمی] ایران، برای بررسی پایبندی آن به توافق هسته ای، ضروری است».

به نوشته صفحه توئیتر العربیه، تروئیکای اروپایی گفتند: «[بدون بازرسی ها] نمی توانیم از ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته ای ایران مطمئن شویم. از ایران می خواهیم که اقدامات ناقض توافق هسته ای را به عقب برگرداند».

کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه در ادامه این قطعنامه تاکید کردند که ایران باید با آژانس اتمی شفاف باشد.

منبع : خبرگزاری فارس