طرح جدید مجلس روی میز هیات رئیسه  -  تعداد نمایندگان بیشتر می شود؟
سرویس سیاسی -  اخیراً ۵۴ نماینده مجلس با امضاء طرحی که به هیئت رئیسه پارلمان آن را تقدیم کرده‌اند خواستار افزایش تعداد نمایندگان شده اند. 

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از همشهری -   تسنیم، اخیراً ۵۴ نماینده مجلس با امضاء طرحی که به هیئت رئیسه پارلمان آن را تقدیم کرده اند خواستار افزایش تعداد نمایندگان شده اند. 

  این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع شده است. 

متن این طرح به شرح زیر است: 

عنوان طرح: طرح افزایش نمایندگان مجلس

مقدمه (دلایل توجیهی): براستناد اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و بعد از اولین مجلس هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی. سیاسی. جغرافیایی  و نظایر آن ها حداکثر بیست نماینده می تواند اضافه  شود از آنجا که با گذشت ۲۰ سال تاکنون نماینده ای اضافه نشده این طرح تقدیم می گردد. 

۱-عامل انسانی: حوزه هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیتند.

۲ -جغرافیایی: حوزه های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت انان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است.

تبصره وزارت کشور موظف است افزایش نمایندگان را وفق اصل ۶۴ انجام دهد.

منبع : همشهری آنلاین

آخرین اخبار سرویس سیاسی