کشورهای منطقه دور از تحریکات استکبار، سیاست های امنیتی را دنبال کنند
سرویس سیاسی - رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، سفر اخیر سرلشکر باقری را موجب تحکیم امنیتی کشورهای غرب آسیا و توجه به اشتراکاتِ منطقه‌ای عنوان کرد.

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از ایسنا - رادیو گفت و گو، سردار علیرضا افشار با اشاره به فرایند خروج امریکا از منطقه و در ادامه به آشوب کشیدن کشورهای غرب آسیا اظهار کرد: در عراق و منطقه قفقاز و افغانستان شاهد این آتش افروزی ها هستیم.

وی با بیان اینکه امریکایی ها بر اساس یک سیاست کلی پس از خروج، کشورهای منطقه را به خود وابسته می سازند، گفت: سفر سرلشکر باقری در این مقطع تعیین کننده و تأثیرگذار است و امیدواریم این همکاری ها بیش از گذشته موجب امنیت کشورهای منطقه باشد.

افشار با تاکید بر اینکه کشورهای منطقه باید بر اساس مصالح خود عمل کرده و دور از تحریکات استکبار، سیاست و برنامه های امنیتی را دنبال کنند، افزود: در شرایط کنونی تحریم ها وجود دارد و از طرفی امریکا در انزوای جهانی قرار گرفته است و لذا کشورهای شرقی می توانند با نوعی تعامل، تحریم را کنار بزنند.

رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی درعین حال به تأثیرپذیری کشورها از تحریم و مشابهتِ آن ها در این نقطه به یکدیگر، اشاره کرد و افزود: پیوند نظمی میان این کشورها، به امنیت عمومی کمک می کند و تأثیر و تأثُرات اقتصادی در پرتوی آن بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.

افشار لزوم نزدیکی هرچه بیشتر کشورهای منطقه با یکدیگر و توجه به منافع مشترک را متذکر شد و گفت: سفر سرلشکر باقری در شرایط کنونی تأثیری تعیین کننده خواهد داشت.

منبع : خبرگزاری ایسنا

اخبار گوناگون در برخط نیوز