ویدئو  -  مانوری به وسعت کل کشور  -   همه پایگاه های نیروی هوایی ارتش در مرحله اصلی رزمایش بزرگ اقتدار هوایی شرکت می کنند
سرویس سیاسی -  این رزمایش برای اولین به صورت غیر متمرکز، با حضور تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش و با هدایت مستقیم از پست فرماندهی در ستاد نیروی هوایی ارتش انجام می‌شود.
اخبار گوناگون در برخط نیوز