(تصویر) بازتاب جالب سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی در رسانه  ترکیه
سرویس سیاسی - در آیین معارفه استاندار جدید آذربایجان شرقی یکی از شرکت کنندگان با رفتن بر روی سن، به صورت وی سیلی زد. این موضوع همچنان سوژه رسانه‌های ترکیه است.

(تصویر) بازتاب جالب سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی در رسانه  ترکیه

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط نیوز