تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی
سرویس سیاسی - جلسه امروز چهارشنبه ۱۷ آذر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی لاریجانی و با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، ذوالقدر دبیر مجمع و اعضای مجمع برگزار شد.

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

تصاویر - جلسه مجمع با حضور سران قوا به ریاست آملی لاریجانی - از گفت وگوی علی لاریجانی و حدادعادل تا حضور جلیلی و عارف و محسن رضایی

مجمع تشخیص 17 آذر

منبع : همشهری آنلاین