گردهمایی ادوار بسیج دانشگاه تهران -  از خاطرات زاکانی تا رونمایی از کتاب سپیدار
سرویس سیاسی - گردهمایی ادوار بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با حضور علیرضا زاکانی، مالک شریعتی و جمع دیگری از ادوار و اعضای فعلی این تشکل دانشجویی در سال شهیدچمران دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از فارس - گردهمایی ادوار بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با حضور علیرضا زاکانی، مالک شریعتی و جمع دیگری از ادوار و اعضای فعلی این تشکل دانشجویی در سال شهیدچمران دانشگاه تهران برگزار شد.

 


 

زاکانی در این گردهمایی خاطراتی را از زمان فعالیتش در بسیج دانشجویی دانشگاه تهران مطرح کرد.

همچنین در این گردهمایی از  رونمایی از کتاب سپیدار ( تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران رونمایی شد.

تصاویر از این گردهمایی را در ادامه مشاهده کنید:

گردهمایی ادوار بسیج دانشگاه تهران -  از خاطرات زاکانی تا رونمایی از کتاب سپیدار

گردهمایی ادوار بسیج دانشگاه تهران -  از خاطرات زاکانی تا رونمایی از کتاب سپیدار

گردهمایی ادوار بسیج دانشگاه تهران -  از خاطرات زاکانی تا رونمایی از کتاب سپیدار

گردهمایی ادوار بسیج دانشگاه تهران -  از خاطرات زاکانی تا رونمایی از کتاب سپیدار

 

 

منبع : خبرگزاری فارس