کیهان: طرفداران آمریکا در داخل مخالف همکاری ایران و چین هستند
سرویس سیاسی - آمریکا و طرفداران آن در داخل کشور، با همکاری بلندمدت ایران و چین مخالفند.

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از فرارو - روزنامه کیهان که در روز های گذشته برای روسیه سنگ تمام گذاشته بود، حالا برای حمایت از چینی ها وارد میدان شد و اینگونه نوشت: 

آمریکا و طرفداران آن در داخل کشور، با همکاری بلندمدت ایران و چین مخالفند و هر تدبیری را که رویکرد ضد تحریم داشته باشد، مورد حمله تبلیغاتی قرار می دهند.

در شرایطی که آمریکا با فشار کمرشکن تحریم های ظالمانه می خواهد اقتصاد ایران را در تنگنا های بیشتری قرار دهد، هر تدبیر و راهکاری که رویکرد ضدتحریم داشته باشد، به شدت با پروپاگاندای غربی رو به رو می شود تا در حافظه افکار عمومی ایران به موضوعی «سیاه و ضدملی» تبدیل شود.

منبع : فرارو