باید پرونده شرکت های جذب نیروی انسانی بسته و نیرو از طریق آزمون و گزینش جذب شود
سرویس سیاسی - رئیس کمیسیون شورای مجلس گفت: پرونده شرکت‌های تامین نیروی انسانی باید بسته شود و نیرو از طریق آزمون و گزینش جذب دستگاه‌های دولتی شود.

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از فارس - محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابسامانی های موجود در سیستم جذب نیرو در دستگاه های دولتی گفت: در سال های اخیر زیاد شاهد جذب نیرو به صورت بدون قاعده در دستگاه های دولتی بودیم و نور چشمی ها اطرافیان خود را در دستگاه دولتی تحت عنوان نیروهای شرکتی جذب می کردند و پس از مدتی این نیروهای جذب شده شرکتی را تبدیل وضعیت می کردند.

وی با بیان اینکه این نوع جذب نیرو فرار از قانون تلقی می شود، افزود: باید یکبار برای همیشه بحث شرکت های تأمین نیروی انسانی و جذب نیرو به صورت شرکتی برای دستگاه های دولتی جمع شود این شرکت ها خود نوعی رانت و فساد هستند.

رئیس کمیسیون شورای مجلس اظهار داشت: مسأله بعدی اینجاست که نظارتی بر اینگونه جذب ها وجود ندارد و چشم نظارت بر این حوزه بسته است. اگر یک دستگاه نهادی نیاز به جذب نیرو داشته باشد و پست هایی در یک دستگاه خالی باشد باید مجوز بگیرند و خودشان اقدام به جذب نیرو کنند. 

جوکار خاطرنشان کرد: جذب نیرو به صورت شرکتی ظلم به نیروهای کار است؛ چراکه بخشی از حقوق کارکنان به جیب مسئولان این شرکت ها می رود و از طرف دیگر معلوم نیست که پشت صحنه این شرکت ها چه کسانی هستند. 

وی افزود: بهترین راه برای رفع مشکل موجود در جذب نیرو برای دستگاه های دولتی این است که اگر دستگاهی به نیروی کار نیاز داشت نیرو را به صورت آزمایشی  جذب کند و اگر فرد در انجام کار خود موفق بود به صورت نیروی رسمی جذب شود. 

رئیس کمیسیون شورای مجلس اظهار داشت: تصدی مسئولیت های غیرحاکمیتی به شرکت ها خود یک امر مسأله دار است؛ چراکه دولت هزینه جذب نیرو و حقوقش را پرداخت می کند اما بخشی از این پول به جیب شرکت می رود و ما امروز با نیروهایی مواجه هستیم که پس از 20 سال سابقه کار هنوز نیروی شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده اند. 

جوکار خاطرنشان کرد: باید پرونده شرکت ها برای جذب نیرو بسته شود و نیروهای کار مستقیما با دستگاه های دولتی قراردادشان منعقد شود و سیر کار جذب نیرو باید به صورت ثبت نام، آزمون و گزینش انجام شود. 

منبع : خبرگزاری فارس

آخرین اخبار سرویس سیاسی