تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

۰۴ تیر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۶ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس سیاسی - جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا عصر شنبه (۴ تیر ۱۴۰۱) با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت و گو کرد.

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

تصاویر - دیدار جوزف بورل با علی شمخانی

منبع : فرارو