تصویر معناداری که دیپلمات ایرانی منتشر کرد  -  نباید در زمینی بازی کرد که حریف طراحی کرده است
سرویس سیاسی - سفیر ایران در باکو تاکید کرد: نباید در زمینی بازی کرد که حریف برای این مرحله طراحی کرده است؛ بویژه وقتیکه اطلاعات دقیق و تخصص کافی نیست.

تصویر معناداری که دیپلمات ایرانی منتشر کرد  -  نباید در زمینی بازی کرد که حریف طراحی کرده است

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از همشهری - سید عباس موسوی با انتشار عکسی از کشورهای عضو برجام و آمریکا که به طور غیر مستقیم در مذاکرات احیای برجام حضور دارد، در توییتی نوشت:

بازی مقصرنمایی بخشی از مراحل نهایی همه مذاکرات حساس -برای ایجاد فشار روانی با هدف تسلیم کامل طرف مقابل و یا دادن کمترین امتیاز در برابر طلبِ بیشترین- است. نباید در زمینی بازی کرد که حریف برای این مرحله طراحی کرده است؛ بویژه وقتیکه اطلاعات دقیق و تخصص کافی نیست. آفت دیروز و امروز!

منبع : همشهری آنلاین