کارشناس صداوسیما: مادر فیلتر می کند و پسر وی پی ان می فروشد، خجالت بکشید و یک نفر استعفا دهد
سرویس سیاسی - امیر سیاح کارشناس صداوسیما در برنامه شیوه به شد به ماجرای مهاجرت فرزند انسیه خزعلی اشاره کرد و گفت: مادر فیلتر می‌کند و پسر وی‌پی‌ان می‌فروشد. خجالت بکشید و یک نفر استعفا دهد.
اخبار گوناگون در برخط