هشدار اژه ای به اغتشاشگران: با کسانی که آرامش مردم را برهم بزنند برخورد جدی خواهیم کرد
سرویس سیاسی - اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: اگر اعتراض به آشوب، اغتشاش، غارت اموال عمومی و اموال مردم، آتش زدن، تخریب، فحاشی و کشت و کشتار تبدیل شود، هیچ نظامی در دنیا آن را تحمل نمی‌کند. با چنین رفتارهای هنجارشکنانه‌ای برخورد جدی خواهد شد.
اخبار گوناگون در برخط