دانشگاه را حجامت کنید  -  وقت پاکسازی دانشگاه های نظام اسلامی رسیده است
سرویس سیاسی - حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نوشت: افسران جنگ نرمی که به کشور خیانت و در خدمت اهداف بیگانه اند باید از دانشگاه ها بیرون ریخته شوند.

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از همشهری - حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نوشت: دانشگاه را حجامت کنید، وقت پاکسازی دانشگاه های نظام اسلامی از استادان و دانشجویان فتنه گر فرارسیده است!

افسران جنگ نرمی که به کشور خیانت و در خدمت اهداف بیگانه اند باید از دانشگاه ها بیرون ریخته شوند.

دانشگاه را حجامت کنید  -  وقت پاکسازی دانشگاه های نظام اسلامی رسیده است

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در برخط