اخبار گوناگون در برخط
مجیدم ۰۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۴
اینهارو به این راحتی فرداآزادنکنید. اینهاهمه ازمنافقها پول گرفتن. اعدام کنید. که بهترین علاج هست.