فعالیت ها قابل قبول پیشگیری از کرونا در گرمخانه ها و مرکز کودکان کار منطقه 5
سرویس اجتماعی - معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بازدید از مجمتع مهارت آموزی و کارآفرینی " بهاران " منطقه ۵ ، مرکز کودکان کار و خیابان تحت مدیریت سازمان بهزیستی منطقه۵، مجتمع فوریت های خدمات اجتماعی تهران وگرمخانه ویژه آقایان منطقه ۹ ، اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا را قابل قبول دانسته و توصیه های لازم را جهت ارتقاء خدمات شایسته به مددجویان ارائه کرد.

محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همراهی سیدمالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران و برخی از معاونین و مدیران این سازمان از مجمتع مهارت آموزی و کارآفرینی" بهاران " منطقه ۵ ، مرکز کودکان کار و خیابان تحت مدیریت سازمان بهزیستی منطقه۵، مجتمع فوریت های خدمات اجتماعی تهران وگرمخانه ویژه آقایان منطقه ۹ بازدید داشتند و از نزدیک در جریان فعالیت های این مراکز قرار گرفتند. 


جوادی یگانه پس از ارائه گزارش از سوی مسئولان گرمخانه، بهاران و مدیران سازمان ، ضمن قدردانی از زحمات سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی و همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا را قابل قبول دانسته و توصیه های لازم را جهت ارتقاء خدمات شایسته به مددجویان ارائه کرد.

گفتنی است گروه هدف مراکز بهاران افراد بهبود یافته از اعتیاد در محدوده سنی ۱۹ تا ۵۵ سال و با رویکرد بازگشت آنها به جامعه هستند. 


به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، محمدرضا جوادی یگانه در جریان این بازدید به گفت وگو با تعدادی از مددجویان حاضر در این مراکز  پرداخته و در جریان روند ارائه خدمات و مشکلات آنها قرار گرفت.

منبع : خبرگزاری ایسنا