شگرد جالب زن و مرد تبهکار تهرانی برای سرکیسه کردن مردم

شگرد جالب زن و مرد تبهکار تهرانی برای سرکیسه کردن مردم

۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۸ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس اجتماعی - زن و مرد تبهکار شگرد عجیبی برای سرکیسه کردن مردم داشتند.

زن و مرد جوان تهرانی شیوه عجیبی برای سرکیسه کردن مردم داشتند.

آنها طعمه خود را زیر نظر می گرفتند و زن جوان در خیابان با او وارد گفتگو می شد.

در همان حال مرد تبهکار به طعمه مورد نظر حمله می کرد و به او می گفت چرا برای همسرم مزاحمت ایجاد میکنی.با اینکه وی با زن جوان نسبتی نداشت اما به قصد متشنج کردن اوضاع و ماهی گرفتن از آب گل آلود،به این بهانه با فرد درگیر می شد.

سپس او را وادار به تسلیم اموال خود می کرد.

متهمان توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند و یکی از شاکیان آنها در طرح صاعقه روز دوشنبه حاضر شده و با متهم رو در رو شد.

متهم افغان در طرح شکایت خود بیان داشت که زن و مرد جوان یک میلیون تومان پول نقد و گوشی همراه او را از چنگش در آوردند.

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط نیوز