این قاتل بخاطر زن خیانتکار شوهرش را کشت !  -  بی آبرویی مروارید در کیانشهر + گفتگو
سرویس اجتماعی - با انجام آخرین تحقیقات از قاتل مرد تهرانی به زودی کیفرخواست پرونده صادر خواهد شد.او در آخرین تحقیقات انگیزه خود را از قتل رها دادن زن مورد علاقه خود از دست شوهر معتادش عنوان کرد. ...

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از رکنا - قتل کارمند  در کیانشهر اتفاق افتاد.در جریان قتل کارمند ، یک مرد جوان به عنوان عامل قتل کارمند  دستگیر شد.بعد از دستگیری متهم،مشخص شد قتل کارمند با انگیزه عاشقانه رخ داده بود.عامل قتل کارمند دیجی  به اتهام خود اعتراف کرد.

متهمی که نیمه خرداد امسال به اتهام قتل کارمند دیجی کالا بازداشت شده بود،روز گذشته برای آخرین تحقیقات به دادسرای جنایی تهران منتقل شد.بازپرس زارعی در گفتگو با خبرنگار رکنا درباره این پرونده گفت:«کیفرخواست پرونده قتل به زودی صادر خواهد شد.»

انگیزه قتل کارمند دیجی کالا چه بود؟

سه ماه است در زندان روزگار می گذراند و امروز برای آخرین تحقیقات در مرحله بازجویی، به دادسرای جنایی تهران آمده است.از چهره اش معلوم است سن و سالی ندارد.اما وقتی شروع به صحبت می کند، منطق و فن بیانش هم تصدیق همین ماجراست.

به چه اتهامی اینجایی؟

اتهام قتل عمد.

جزئیات این حادثه را برای ما تعریف می کنی؟

مدتی قبل با یک خانم 20 ساله به نام مروارید آشنا شدم.خواهر زن دایی من بود و مدتی قبل با پسرعمه خودش که کارمند دیجی کالا بود،ازدواج کرده بود.یک روز اتفاقی در اینستاگرام پیج او را دیدم و سر صحبت بین ما باز شد.بعد از مدتی از آشنایی مان از من خواست شوهرش را به قتل برسانم!

تو هم به همین راحتی قبول کردی آدم بکشی؟

ما به هم علاقه پیدا کرده بودیم و مروارید می گفت که شوهرش اعتیاد دارد و او را آزار می دهد.من هم به خاطر علاقه ای که به او پیدا کرده بودم،قبول کردم که شوهرش را به قتل برسانم.

روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

آن روز با اسلحه ای که از قبل تهیه کرده بودم سر راه شوهر مروارید رفتم.مروارید آمارش را داده بود و وقتی می خواست سوار ماشینش شود با شلیک گلوله او را به قتل رساندم.

تو وارد زندگی یک زن شوهردار شدی،فکر می کردی شوهرش را از سر راهت برمی داری و به خوبی و خوشی با او زندگی می کنی؟

به ازدواج با او هم فکر می کردم.

هنوز هم فکر می کنی؟

من زیاد زنده نمی مانم که بخواهم به آرزوهای دور و دراز فکر کنم!من را قصاص می کنند.

شاید هم رضایت بگیری!

بعید می دانم.خانواده مقتول قصاص می خواهند.بار قبل که برای تحقیقات به دادسرا آمدم،مادر مقتول را دیدم.سر راهم ایستاد و گفت داغ فرزندم را به دلم گذاشتی؛ من هم داغ تو را به دل مادرت می گذارم!

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط نیوز