سرانجام جذب نیرو و تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری تهران از زبان چمران
سرویس اجتماعی - رئیس شورای شهر تهران توضیحاتی درباره سرانجام جذب نیرو و تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری ارائه داد.

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از فارس - مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره سرانجام تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری و استخدام یا جذب نیرو در این مجموعه اظهار داشت: در مورد مبحث جذب نیرو اختلاف نظرهایی وجود داشت همچنین برای تبدیل وضعیت قرارداد برخی از کارکنان نیز به همین منوال بود.

وی افزود: برخی از افراد سه تا 6 ماه گذشته با شهرداری تهران همکاری هایی آغاز کرده بودند در جذب و استخدام آنها تفاوتی با فردی که بیش از 5 سال است که در شهرداری فعالیت داشته تفاوتی نداشت در حالی که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: به هر حال اگر بنا باشد افرادی قراردادشان تغییر کند و یا جذب شهرداری شوند اولویت با افراد با سابقه در شهرداری است نه اینکه کسی که تازگی با شهرداری همکاری خود را آغاز کرده است.

چمران گفت: به هر حال اکنون باید بنشینیم و موضوع را بررسی کنیم تا مشکل موجود در این زمینه برطرف شود و قطعا رایزنی ها با شهردار تهران در این راستا صورت می گیرد.

وی گفت: قبلاً و در دوره های گذشته فهرست و لیستی برای استخدام، جذب یا تبدیل وضعیت قرارداد ارائه می شد و این افراد پس از شرکت در کنکور و اخذ شرایط لازم در شهرداری جذب می شدند و حتی کسانی که از لحاظ علمی قوی تر بودند اولویت قرار می گرفتند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: سازمان مدیریت و برنامه بودجه نیز نظراتی در مورد موضوع جذب نیرو داشتند که مباحث آنها نیز باید مورد رایزنی قرار گیرد.

منبع : خبرگزاری فارس