سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری سازمان بازرسی  شهرداری منصوب شد
سرویس اجتماعی - حمید رضا نوروزی با حکم سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران به سمت سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری سازمان بازرسی منصوب و جایگزین مسعود مهدوی شد.

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از فارس - حمید رضا نوروزی با حکم سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران به سمت سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری سازمان بازرسی منصوب و جایگزین مسعود مهدوی شد.

 گودرزی در بخشی از این حکم، ایجاد تعامل سازنده با حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری و استفاده از راهبرد تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله و بکارگیری نیروهای کاردان، متعهد وکارآمد سازمان را مورد توجه قرار داده و بر اجرایی شدن برنامه های پیشگیرانه و اصلاح کننده به منظور کاهش خطاها و بهبود رفتارها و عملکردها درجهت مراقبت از عملکرد سازمان و حفظ و صیانت از کارکنان خدوم حوزه و حقوق بیت المال تاکید نموده است.

منبع : خبرگزاری فارس