کتک زدن یک پرستار به دلیل واکسن زدن بدون اجازه به همسر یک مرد!
سرویس اجتماعی - یک مرد در مونترال پرستار یک داروخانه را به دلیل اینکه بدون اجازه او به همسرش واکسن زده بود را کتک زد. ...

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از رکنا -  یک مرد در مونترال به پرستار داروخانه ای که بدون اجازه او به همسرش واکسن کرونا زده بود حمله کرد و او را کتک زد.

این مرد صبح وارد این داروخانه در منطقه شربروک مونترال کانادا شده و به پرستار ی که بدون اجازه به همسرش واکسن زده بود حمله کرد زیرا عقیده داشت پرستار مذکور باید از او اجازه این کار را می گرفت. او سپس با مشت به صورت این پرستار کوبیده است.

پرستار به بیمارستان منتقل شده تا به دلیل «جراحات قابل توجه صورت» تحت درمان قرار گیرد.

پلیس به دنبال یافتن این مرد است.

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط نیوز