اجرای برنامه های سلامت محور مدیریت شهری -  برگزار شدن صحن شورا کاهش می یابد؟
سرویس اجتماعی - عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران توضیحاتی درباره برگزار نشدن برخی از جلسات شورا واجرای برنامه های سلامت محور همسو با شهرداری ارائه داد.

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از فارس - سوده نجفی عضو شورای شهر تهران و عضو هیأت رئیسه شورا در گفت وگو با خبرنگار شهری درباره برگزار نشدن صحن امروز شورای شهر اظهار داشت: به علت سفر برخی از اعضای شورا که 5 نفر هستند صحن شورا و جلسه هم اندیشی برگزار نشد و ان شاءالله سه شنبه برگزاری صحن را خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است به طور کلی و یا برای مدتی صحن روزهای یکشنبه تعطیل و جای آن هم اندیشی اعضاء برگزار شود، گفت: تصمیم گیری در این زمینه هنوز انجام نشده و امروز نیز قرار است در هیأت رئیسه گفت وگوهایی داشته باشیم و اگر ان شاءالله نتیجه حاصل شود اعلام خواهد شد.

وی درباره برنامه های کمیته سلامت شورای شهر گفت: از آنجایی که علیرضا زاکانی شهردار پایتخت پزشک هستند بنا داریم که برنامه ها و سیاست گذاری ها در کمیته سلامت شورا و شهرداری همسو با یکدیگر پیش رود تا ان شاءالله شاهد موفقیت های خوبی در این زمینه باشیم.

منبع : خبرگزاری فارس