بخشیده شدن غیبت سربازان نیروی انتظامی در هفته ناجا  -  یک خبر خوب + عکس
سرویس اجتماعی - ناجا طی اقدام تحسین برانگیزی بخش قابل توجهی از اضافه خدمت سربازان وظیفه خود را به مناسبت هفته نیروی انتظامی بخشیده است. ...

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از رکنا - سردار مهری ریاست سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت : علاوه بر سه روز تشویقی ، برای همه سربازان ناجا به مناسبت هفته نیروی انتظامی ، 1/2 اضافه خدمت سنواتی برای سربازان مجرد و 2/3 اضافه خدمت سنواتی سربازان متاهل در ناجا بخشیده خواهد شد.

بخشیده شدن غیبت سربازان نیروی انتظامی در هفته ناجا  -  یک خبر خوب + عکس

منبع : رکنا