پیشنهاد لغو محدودیت تردد شبانه  - اجرای فاز بعدی طرح شهید سلیمانی در استان تهران
سرویس اجتماعی - استاندار تهران از درخواست ستاد مقابله با کرونای استان تهران برای لغو محدودیت تردد شبانه خبر داد و گفت:‌فاز بعدی طرح شهید سلیمانی اجرایی می‌شود.

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از فارس - محسن منصوری، استاندار تهران در حاشیه ستاد مقابله با کرونای استان تهران با اشاره به آخرین تصمیمات این ستاد، اظهار داشت: فاز بعدی اجرای طرح غربالگری شهید سلیمانی که طرح آینده نگر ، پیشگیرانه و جهادی مقابله با کروناست اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: با تشکیل کار گروهی در همین هفته اجرای  آن را در استان تهران دنبال می کنیم.

استاندار تهران یادآور شد: در خصوص رفع و منع محدودیت تردد شبانه از وزارت کشور تقاضا کردیم؛ دوستان نیز در دانشگاه های علوم پزشکی معتقد هستند اجرای محدودیت شبانه به لحاظ کارشناسی خیلی اثر بخشی در خصوص مقابله با کرونا ندارد.

منصوری افزود: نظر همه دوستان در جلسه این بود که این طرح باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و مقرر شد در کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا این پیشنهاد را بدهیم و نظر ستاد مقابله با کرونای استان تهران در خصوص محدودیت تردد شبانه این است که این محدودیت برداشته شود.

وی واکسیناسیون دانش آموزان و تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی و اعمال نظارت بر اصناف را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط نیوز