فیلم صحنه از خودگذشتگی رشتی ها برای مرد وانتی  -  بارش روی زمین ریخت
سرویس اجتماعی - مرد وانتی که بار میوه اش روی زمین ریخته بود مردم رشت با همدلی به سوی او شتافتند. ...


دانلود ویدیو

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از رکنا - سقوط بار میوه از پیکان وانت در بلوار معلم رشت رخ داد.

در این صحنه مردم رشت به کمک این مرد شتافتند و با هم میوه هایش را از روی زمین جمع کردند.

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط نیوز