از تیمار و بازگشت قوی فریادکش به تالاب  انزلی تا اجرای پویش مردمی بذرکاری و بذرپاشی در سمنان
سرویس اجتماعی - گروههای مردمی در هفته اخیر با نجات و رهاسازی یک قلاده گربه جنگلی در شهرستان کهنوج و تیمار و بازگرداندن یک قوی فریاد کش به تالاب‌ انزلی و چند برنامه شاخص محیط زیستی دیگر در سطح کشور باز هم محیط زیست را تنها نگذاشتند.