هوای پاک در تهران ماندگار نشد -  افزایش شاخص ذرات معلق در هوای پایتخت
سرویس اجتماعی - شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد 117 قرار گرفته و هوای تهران برای گروه های حساس جامعه آلوده است.

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از فارس - شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد 117 قرار گرفته و هوای تهران برای گروه های حساس جامعه آلوده است.

 همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته هم شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 74  قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

پایتخت از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک، 211 روز هوای قابل قبول، ۸۹ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 6 روز هوای آلوده برای همه افراد داشته است. این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۱۵ روز هوای پاک،  187 روز هوای قابل قبول، 91 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 15 روز آلوده برای همه افراد داشته است.

همچنین بیشترین دمای هوای پایتخت 5 و کمترین دمای هوا منفی 2 درجه است.

منبع : خبرگزاری فارس