شاهرخ رامین، سرپرست مرکز پژوهش و آموزش شورای عالی استان ها شد
سرویس اجتماعی - رئیس شورای عالی استان ها در حکمی سرپرست مرکز پژوهش و آموزش شورای عالی استان ها را منصوب کرد.

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از فارس - پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان ها در حکمی سرپرست مرکز پژوهش و آموزش شورای عالی استان ها را منصوب کرد.

متن حکم پرویز سروری خطاب به دکتر شاهرخ رامین بدین شرح است:

با استناد به آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور مصوب۸۸/۱۲/۱۶ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و نظر به تعهد، تخصص و تجربه ارزنده مدیریت، جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت "سرپرست مرکز پژوهش و آموزش" شورای عالی استان ها منصوب می شوید.
امید است با اتکال به الطاف الهی و در راستای تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در اجرای سیاستها، راهبردها و برنامه های شورای عالی استانها با هماهنگی و همکاری رئیس دبیرخانه شورای عالی استان ها موفق و مؤید باشید.

منبع : خبرگزاری فارس