اشتغال پاک؛ برای نخستین  بار در تهران  -  خداحافظی با سکونتگاه های غیررسمی کلید می خورد؟
سرویس اجتماعی - طرح بازآفرینی ناحیه ۳ منطقه ۱۹در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران تصویب شد.

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از همشهری - شهردار منطقه ۱۹، طرح بازآفرینی ناحیه ۳ منطقه ۱۹ در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران تصویب شد.

«مهدی هدایت» با اشاره به اینکه در جلسه کمیسیون ماده ۵ با حضور شهردار تهران و معاون وزیر راه و شهرسازی طرح بازآفرینی ناحیه۳ تصویب شده است، گفت: «پس از تشکیل جلسات و بازدیدهای متعدد اعضای کمیسیون ماده ۵ از ناحیه ۳ و تصویب طرح بازنگری در کارگروه فنی، امروز جلسه ای با حضور شهردار تهران و معاون وزیر راه و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران برگزار شد و این طرح مورد تصویب کمیسیون ماده ۵ قرار گرفت.»

به گفته شهردار منطقه ۱۹، هدف از اجرای این طرح رفع مغایرت کاربری های موجود شکل گرفته، ساماندهی عرصه های ناکارآمد، تأمین خدمات برای شهروندان، جلوگیری از روند گسترش سکونتگاه های غیررسمی، تفکیک غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی است.

هدایت با بیان اینکه ساماندهی کوره های آجرپزی و فضاهای بی دفاع شهری، ارتقای سرزندگی، تحریک توسعه در منطقه و ایجاد فضای اشتغال پاک از دیگر اهدافی است که طرح بازنگری ناحیه ۳ منطقه ۱۹  آنها را دنبال می کند، گفت: «طرح بازنگری ناحیه ۳ منطقه ۱۹ پس از تصویب نهایی در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران ارسال شد تا پس از تصویب در این شورا اقدامات اجرای آن آغاز شود و شاهد اتفاقات خوب برای جنوب شهر و شهروندان فهیم این منطقه باشیم.»

منبع : همشهری آنلاین

آخرین اخبار سرویس اجتماعی