تشکیل بازارهای غیرمجاز خرید و فروش حیوانات خانگی  در حاشیه بزرگراه آزادگان
سرویس اجتماعی - مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از تشکیل بازارهای غیرمجاز خرید و فروش حیوانات خانگی در حاشیه بزرگراه آزادگان خبر داد.

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از فارس -  سعیدبیگی مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از ساماندهی محل خرید و فروش حیوانات خانگی در حاشیه بزرگراه آزادگان خبر داد.

وی درباره ساماندهی محل خرید و فروش حیوانات خانگی در حاشیه بزرگراه آزادگان توضیح داد: مدتی است که تجمعاتی برای خرید، فروش و گاهی درمان حیوانات  در حاشیه بزرگراه آزادگان، خروجی احمدآباد مستوفی برپا می شد که  برای جلوگیری از ایجاد این تجمعات بنرهای آموزشی از سوی شرکت ساماندهی و شهرداری منطقه نصب شد. 

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه تجمعات خرید و فروش حیوانات خانگی در این محل می تواند باعث شیوع بیماری های مشترک و قابل انتقال از حیوان به انسان شود، عنوان کرد: ساماندهی و مقابله با برپایی این بازار غیر مجاز با هدف حفظ بهداشت عمومی و سلامت شهروندان و همینطور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از سوی افراد سودجو صورت گرفته است. 

بیگی در ادامه به شهروندان توصیه کرد؛ از خرید حیوانات خانگی از افراد ناآشنا  و متفرقه به دلیل احتمال عرضه حیوانات بیمار یا سرقتی پرهیز کرده و برای این منظور از طریق مراکز مورد تایید سازمان دامپزشکی اقدام کنند.

منبع : خبرگزاری فارس