مصوبه شورای عالی کار درمورد حقوق بازنشستگان زودتر اجرایی شود
سرویس اجتماعی - عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: پافشاری کانون عالی و دیگر کانون‌های کشوری برهمان مصوبه شورای عالی کار است، به طوری که باید شاهد افزایش ۳۸ درصدی و ۵۱۵هزار تومان باشیم .

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از فارس - علی اکبر عیوضی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفت وگو با خبرنگار رفاه اجتماعی با اشاره به میزان افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیران تامین اجتماعی، اظهار کرد: پافشاری کانون عالی و دیگر کانون های کشوری برهمان مصوبه شورای عالی کار است، به طوری که باید  شاهد افزایش ۳۸ درصدی و ۵۱۵هزار تومان باشیم .

وی افزود:هیچ توافقی به غیر از ارقام مذکور با کانون ها نداشته اند و عین مصوبه شورای عالی کار اجرا می شود.

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط