وحشت از کامیون آتشین در بزرگراه  -  راننده جانش را به خطر انداخت + ویدیو
سرویس اجتماعی - راننده کامیون محموله کاه وقتی بارش دچار آتش سوزی شد برای اینکه حادثه ای در بزرگراه رخ ندهد از جاده خارج شد تا راهی برای خاموش کردن خودرویش به دست آورد. ...

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط