خبر جنجالی درمورد لژیونر پرسپولیسی؛ العربی مهدی ترابی را کنار گذاشت!
سرویس ورزشی - استاد الدوحه خبر از کنار گذاشتن ترابی از العربی داد.

این رسانه از توافق العربی با یوسف المساکنی تونسی نوشت و اعلام کرد او جانشین مهدی ترابی بازیکن ایرانی می شود.

خبر جنجالی درمورد لژیونر پرسپولیسی؛ العربی مهدی ترابی را کنار گذاشت!

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط نیوز